ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (5)

Δεν υπάρχουν όρια στον εμπαιγμό από κάποιες παρατάξεις που συνεχίζουν να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Σήμερα πήρα τον «ΠΥΡΣΟ» και σταυροκοπιέμαι ακόμα με τα ψέματα που διαβάζω στον ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΣΕΕΠ και με την αλαζονεία που διακρίνει κάποιους. Γι’ αυτό και θα ασκήσω κριτική καλοπροαίρετη σε αυτά που βλέπουν τα μάτια μου:
1) «Αντιμετώπιση του προβλήματος των οργανογραμμάτων» .
Μα αν δεν κάνω λάθος ακόμα δεν έχουμε περιγραφή θέσεως εργασίας και αλλά κάνει ο χείριστης Α στη διύλιση και αλλά στη μετατροπή. Προσλήψεις για την τήρηση του οργανογράμματος έχουν να γίνουν 2 χρόνια (αν γίνουν!!!) και τα κενά καλύπτονται με ΔΩΔΕΚΑΩΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΞΑΩΡΑ.

2) «Σημαντικότερες στιγμές της τριετίας που πέρασε ήταν οι ΣΣΕ 2005,2006,2007» .
Θα εννοεί ότι πρέπει να είμαστε και ευτυχισμένοι που κατάφεραν το 2006 να πάρουμε γενική αύξηση κάτω του πληθωρισμού!!! .

3) «Κατάργηση του άρθρου 14».
Αν δεν κάνω λάθος το άρθρο 14 θα καταργηθεί όταν ολοκληρωθεί η επένδυση και γίνουν οι προσλήψεις.

4) «Χορήγηση άδειας συμμετοχής σε εξετάσεις των φοιτητών του Ανοικτού Πανεπιστήμιου»
Ήταν στο διεκδικητικό πλαίσιο με τον αριθμό 7α.Για πρώτη φορά στα χρονικά παραβιάζεται ( ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΚΤΡΩΜΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ )με την έγκριση ΤΟΥ σωματείου ΡΗΤΑ η νομοθετική διάταξη Ν 1346/83 ΑΡΘΡΟ 2 αφού πουθενά στον νόμο και την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 96 ΑΡΘΡΟ 7 δεν αναφέρεται ότι το αντικείμενο των σπουδών πρέπει να είναι συναφές με την ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΗΚΕ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΣΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ κατά την ψήφιση της ΣΣΕ 2007.
ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΡΑΧΘΗ.

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Εγκύκλιος Β111795 27.6.97 ΟΑΕΔ » Παροχές πρόσθετης σπουδαστικής άδειας»Αναφορικά με το ποιες από τις ημέρες της πρόσθετης άδειας του άρθρου 2 του Ν 1346/83 είναι αυτές για τις οποίες υποχρεούται ο ΟΑΕΔ σε καταβολή παροχών στον εργαζόμενο μαθητή, σπουδαστή, φοιτητή σας γνωρίζουμε ότι : Είναι δυνατή η καταβολή των παροχών και για τις τριάντα(30) εργάσιμες ημέρες, δηλαδή , πέραν των τακτικών ημερών των εξετάσεων και για τις ημέρες προετοιμασίας, εφόσον η προ των εξετάσεων άδεια απέχει λογικό χρόνο από αυτές. (ΔΕΝ Τόμος 54/1998 τεύχος 1283 σελ 182)2) ΑΠΟΦΑΣΗ 33894/98 Υπ. Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων » συμπλήρωση της 31390/ 14.7.83 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατά το μέρος που αφορά τη χορήγηση σπουδαστικής άδειας και στους μαθητές- σπουδαστές-φοιτητές που υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους» (ΦΕΚ 1276Β 23/12/98). Συμπληρώνουμε την υπ΄αριθμ 31930/83(ΔΕΝ 1996 σελ 797)1 απόφαση μας ως εξής: α) Στους εργαζόμενους μαθητές-σπουδαστές- φοιτητές εκπαιδευτικών μονάδων οποιοδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή μονάδων που εποπτεύονται με οποιονδήποτε τρόπο από αυτό………..που απέχουν από την εργασία τους για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους χορηγείται πρόσθετη άδεια τριάντα (30) εργασίμων ημερών κατ΄ ανώτατο όριο το χρόνο ανεξάρτητα από τον χρόνο απασχόλησης τους.β) Η ως άνω άδεια χορηγείται και στους εργαζόμενους μαθητές-σπουδαστές- φοιτητές που έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους αλλά μόνο για την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών που κάθε φορά παρακολουθούν, προσηυξημένη κατά δύο (2) έτη ανεξάρτητα αν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα.
ΕΓΣΣΕ 20002 Αδειες/16 Σπουδαστές-φοιτητές- μαθητές μισθωτοί και άδειαΕκτός από την κανονική τους άδεια, οι εργαζόμενοι που είναι μαθητές-σπουδαστές- φοιτητές εκπαιδευτικών μονάδων οποιοδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή μονάδων που εποπτεύονται με οποιονδήποτε τρόπο από αυτό , δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους και πρόσθετη άδεια άνευ αποδοχών διάρκειας τριάντα (30) ημερών συνεχών ή διακεκομμένων κατ΄ έτος για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις ( αρθρο2 Ν1346/83, τροποποιήθηκε με την ΕΓΣΣΕ 2.4.96, εκυρώθη με το άρθρο 22 Ν2556/97 ΔΕΝ 1997 σελ 119- και εν συνεχεία ΕΓΣΣΕ 18.5.98 , ΔΕΝ 1998 σελ 666) .Την άδεια δικαιούνται να λάβουν όλοι οι σπουδαστές-φοιτητές- μαθητές χωρίς όριο ηλικίας ( ΕΓΣΣΕ 18.5.98) και ανεξαρτήτως συμπληρώσεως έτους υπηρεσίας (ΔΕΝ 1997 σελ38 και 1999 σελ 242).

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Στον Δημόσιο Τομέα η άδεια είναι δύο (2) μέρες για κάθε ημέρα εξετάσεων σύμφωνα με τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα.

5) «ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ Τ3»
Από πότε η εφαρμογή των νομών και των προεδρικών διαταγμάτων καλείτε επιτυχία. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Τ3 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 παράγραφος β που με την σύμφωνη γνώμη του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΥΤΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙ ΟΧΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΣΙΜΟΥΔΙΑ. ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΤΕ ΠΕΡΑΣΕ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Τ3.
6) «ΟΙ προσαυξήσεις βάρδιας για τους συναδέλφους που κλονίστηκε οι υγεία τους ξεκινάμε ποσοστιαία από τα 13 χρόνια μέχρι τα 25».
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΤΗ MOTOR OIL που κατάφεραν ΑΥΤΟ να ισχύει από τα 5 ΧΡΟΝΙΑ!!!.

7) «ΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ».
ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 5ΕΤΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΚΑΣΕ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ!!!.ΓΙΑΤΙ ΤΕΤOΙΑ ΒΙΑΣΥΝΗ 2ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ;

ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΤΕ…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΣΚΕ-ΕΛΠΕ 15/11/2007

Η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΗ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΞΙΕΣ ΟΠΩΣ…
– Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
– Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.
– Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΤΗΤΑΣ.
– ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.
– ΝΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΕΛΠΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Α.Κ-ΕΛΠΕ 14/11/2007
– ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ.
– ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ.
– ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΗΣ ΕΣΣΕ.

ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΙΣΜΟ ΚΑΠΟΙΟΝ!!!

ΠΟΛΕΜΗΣΤΕ ΤΟΝ ΩΧΑΔΕΡΦΙΣΜΟ!!!

ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΟΥΣ ΒΟΛΕΨΑΚΗΔΕΣ!!!

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟΝΤΟΥΛΑΠΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ!!!
ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ !!!

ΨΗΦΙΣΤΕ ΕΝΙΑΙΑ-ΕΝΩΤΙΚΗ Σ.Κ.

Υ.Γ. ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ…

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: