Ο πρόεδρος των ΕΛΛ.ΠΕ, Ευθύμιος Χριστοδούλου μιλά στον ΕΤ.Κ

Από τον «Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής» αναδημοσιεύουμε την συνέντευξη του Προέδρου Τ. Χριστοδούλου:
Κυριακή, 22.06.08
Το υπουργείο Ανάπτυξης ζήτησε από τις επιχειρήσεις να δείξουν έμπρακτα κοινωνική ευθύνη μειώνοντας τις τιμές. Σας ζήτησαν εσάς κάτι τέτοιο;

Κανείς δεν μας ζήτησε τίποτα, διότι από την ανάλυση των τιμών κατανάλωσης προκύπτει πως η συμμετοχή των διυλιστηρίων στη διαμόρφωση της μέσης λιανικής τιμής είναι ελάχιστη. Αν δείτε τα στοιχεία, το περιθώριο διύλισης για την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι 0,01 €/λίτρο στην αμόλυβδη και 0,02 €/λίτρο στο ντίζελ. Αντίστοιχα το μικτό περιθώριο εμπορίας για τις εταιρίες και τα πρατήρια είναι 0,12 €/λίτρο στην αμόλυβδη και 0,11 €/λίτρο στο ντίζελ. Οι διαφορές είναι εμφανείς.
Ωστόσο, η Επιτροπή Ανταγωνισμού λέει ότι ο μηχανισμός τήρησης των αποθεμάτων ασφαλείας καυσίμων από τα διυλιστήρια εμποδίζει τις εισαγωγές, άρα και τον ανταγωνισμό.

Νομίζω ότι η διατύπωση είναι μάλλον ανακριβής. Όλες οι εταιρίες εμπορίας και τα διυλιστήρια, καθώς και οι μεγάλοι τελικοί καταναλωτές, έχουν το δικαίωμα να τηρούν αποθέματα ασφαλείας στις εγκαταστάσεις τους ή σε εγκαταστάσεις τρίτων, που έχουν άδεια λειτουργίας. Αν ορισμένες εταιρίες έχουν μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους αλλά δεν τους χρησιμοποιούν προτιμώντας την τήρηση αποθεμάτων από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, αυτή είναι επιλογή τους. Προφανώς δεν θέλουν να πάρουν το ρίσκο των αυξομειώσεων των τιμών, κάτι με το οποίο εμείς εκ των πραγμάτων επιβαρυνόμαστε.
Τελικά υπάρχει τρόπος να λειτουργήσει πιο ανταγωνιστικά η αγορά, με χαμηλότερες τιμές;

Εκτιμώ ότι στο σημείο αυτό και η Επιτροπή Ανταγωνισμού συμφωνεί με τις εκτιμήσεις μας από την αμέσως προηγούμενη περίοδο διαβούλευσης αναφορικά με τις στρεβλώσεις της αγοράς. Είναι κοινή διαπίστωση πως υπάρχει υπερβολικός αριθμός πρατηρίων σε σύγκριση με άλλες χώρες της ευρωζώνης, κάτι που οδηγεί σε αύξηση των τιμών, διότι η μικρή πελατεία και οι χαμηλοί όγκοι δε διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα αρκετών επιχειρήσεων του είδους.
Για παράδειγμα, τα πρατήρια στη Γερμανία είναι μόνο 4.000, έναντι 8.000 στη χώρα μας. Επιπλέον, εάν επιτραπεί η πώληση βενζίνης από τα σούπερ μάρκετ, ενδεχομένως να είχαμε σημαντική μείωση τιμών και σημαντική βελτίωση στο φαινόμενο της νοθείας, όπως στο εξωτερικό.
Με την άνοδο των τιμών βλέπετε μείωση των πωλήσεων της βενζίνης;

Ελάχιστη, ακόμα και σε σύγκριση με άλλες χώρες. Αφενός λόγω της ιδιοσυγκρασίας μας και αφετέρου λόγω του ότι η βενζίνη δεν χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα ελαστικό προϊόν. Πρέπει ίσως να πάει πολύ υψηλά η τιμή, για να αρχίσουν να φαίνονται οι όποιες επιπτώσεις.
Με την ενοποίηση των φόρων είδατε αύξηση στις πωλήσεις πετρελαίου κίνησης;

Θεωρώ ότι το μέτρο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και το Δημόσιο έχει πράγματι πρόσθετες εισπράξεις. Τώρα όμως έμφαση πρέπει να δοθεί στην πάταξη του λαθρεμπορίου ναυτιλιακών καυσίμων. Δεν είναι βέβαια τεράστια τα ποσά όπως αρχικά ενομίζετο, αλλά η πολιτεία χάνει έσοδα και διατηρείται η στρέβλωση στην αγορά.
Έχετε καταλήξει με το Δημόσιο για το αν θα υπάρξει αποζημίωση για την επιστροφή των δικαιωμάτων έρευνας πετρελαίου στην Ελλάδα;

Είμαστε σε συνεχή συνεννόηση και συζητήσεις με το υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά για την ώρα δεν προέκυψε κάτι νεότερο. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που προέχει είναι να λυθεί η εκκρεμότητα για τη δημιουργία φορέα, που θα διαχειρίζεται τα δικαιώματα έρευνας στον ελλαδικό χώρο.
Έχετε ενδείξεις ή αποτελέσματα ερευνών για την ύπαρξη πετρελαίου στον ελλαδικό χώρο;

Στο Κατάκολο υπάρχουν απολήψιμα περίπου 10-15 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου που αντιστοιχούν σε 2 εκατομμύρια τόνους. Μικρή ποσότητα εάν ληφθεί υπόψη ότι η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ επεξεργάζεται γύρω στα 18 εκατομμύρια τόνους αργού ετησίως.
Στην Επανομή υπάρχουν μικρές ποσότητες φυσικού αερίου αλλά εντοπίστηκαν σχετικά κοντά σε κατοικημένες περιοχές.
Στην περιοχή του Ιονίου πελάγους όπως και αλλού υπάρχουν ορισμένες θετικές ενδείξεις και θα θέλαμε να εμπλακούμε σε διαδικασία ερευνών όποτε διαμορφωθεί το νέο πλαίσιο, είτε μόνοι μας είτε σε συνεργασία.
Έχετε μετανιώσει που αποχωρήσατε από τον Πρίνο;

Θα έλεγα πως όχι. Έχει περάσει αρκετός καιρός άλλωστε και σε τελευταία ανάλυση οι ποσότητες που απομένουν φαίνεται να είναι ελάχιστες και τα αργά αρκετά «βαριά» με υψηλή περιεκτικότητα σε θείο, άσχετα αν απορροφούμε εμείς την όποια παραγωγή.
Υπάρχουν βεβαίως και άλλες περιοχές στις οποίες συμμετέχουμε, όπου ενδεχομένως να υπάρχει κάτι. Αλλά για λόγους θεσμικούς και κυρίως εθνικής πολιτικής δεν υπάρχουν προοπτικές εκμετάλλευσης, τουλάχιστον προς το παρόν.
Στη Λιβύη και την Αίγυπτο συνεχίζετε τις έρευνες;

Εξακολουθούμε συνολικά να δίνουμε έμφαση στον τομέα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων εκτός Ελλάδος. Η πολιτική μας βεβαίως δεν είναι στατική, αλλά δυναμική και προσαρμόζεται ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς. Προέχει βέβαια το συμφέρον της εταιρίας μας και σ’ αυτό το πλαίσιο μπορεί να γίνει αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου μας.
Επιπρόσθετα θα επεσήμανα ότι έχει αλλάξει η γενική υφή της ιδιοκτησίας του πετρελαίου από τις κρατικές εταιρίες, όπου αυτή η πρώτη ύλη χαρακτηρίζεται εμφαντικά ως «εθνικός πλούτος». Κλασικό παράδειγμα η Ρωσία.
Έχετε πάρει έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την επένδυση στο διυλιστήριο της Ελευσίνας;
Ναι, και βρισκόμαστε σε συνεχή διάλογο και επικοινωνία με τους εκλεγμένους εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών σχετικά με την πραγματοποίηση των επενδύσεων.
Αντιλαμβάνομαι ότι, παρά το γεγονός πως υπάρχουν ορισμένες αναπόφευκτες αντιδράσεις, που εκδηλώνονται με βάση πολιτικά και όχι περιβαλλοντικά κριτήρια, τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας που διεξήχθη στον τοπικό πληθυσμό καταδεικνύουν την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των διυλιστηρίων. Πράγματι, πρόκειται για έργο που θα μειώσει τους τοπικούς ρύπους σε ποσοστό 80% και θα συμβάλει σημαντικά στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.
Οι συζητήσεις με την EDISON για την ηλεκτροπαραγωγή πού βρίσκονται;

Νομίζω ότι μέχρι τέλος Ιουνίου θα έχουν ολοκληρωθεί, ώστε να οριστικοποιηθεί παράλληλα και η μεταξύ μας συμφωνία.
Θα είναι και άλλοι στο σχήμα;

Η EDISON είχε ήδη κάνει μια συμφωνία κοινής συμμετοχής με την Ελληνική Τεχνοδομική. Τώρα η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει το 50%, εκείνοι το υπόλοιπο και προσδοκούμε σε μία ευρύτερη δραστηριότητα συνεργασίας εντός και εκτός Ελλάδος.
Advertisements

One Response to Ο πρόεδρος των ΕΛΛ.ΠΕ, Ευθύμιος Χριστοδούλου μιλά στον ΕΤ.Κ

  1. Ο/Η ΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΗΣ λέει:

    ειναι πολυ καλο αρθρο

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: