Ο Άγγελος Κόκκοτος επικεφαλής της Γενικής Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικών Υπηρεσιών των ΕΛΠΕ

26 Φεβρουαρίου, 2010

Από την διαδικτυακή εφημερίδα Magoulaonline αναδημοσιεύουμε την παρακάτω είδηση:

Τα Ελληνικά Πετρέλαια ανακοίνωσαν αλλαγές στο Οργανόγραμμα τους οι οποίες θα τεθούν εν ισχύ από την 1η Μαρτίου 2010.
Σύμφωνα με τις αλλαγές ο διευθυντής κοινωνικής ευθύνης των ΕΛΠΕ κ. Άγγελος Κόκκοτος, αναβαθμίζεται και αναλαμβάνει επικεφαλής της Γενικής Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικών Υπηρεσιών Ομίλου.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3340 και την απόφαση 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό, μετά την υπ’ αριθμ. 1148/25.2.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, τα ακόλουθα:
Τροποποιείται, με ισχύ από 1/3/2010, το Οργανόγραμμα της Εταιρείας και ενσωματώνεται στον ισχύοντα Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας αυτής, ήτοι:
α. Δημιουργείται στη Γενική Δ/νση Διυλιστηρίων, μία (1) θέση Αναπληρωτή Γεν. Δ/ντή με επικεφαλή τον κ. Ιωάννη Ψυχογιό.
β. Τοποθετείται επικεφαλής της Γενικής Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικών Υπηρεσιών Ομίλου ο Διευθυντής Ι, κ. Άγγελος Κόκκοτος.
γ. Τοποθετείται ως Διευθυντής Ι στη Δ/νση Ι Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου ο κ. Δημ. Μπατζελής.
δ. Τοποθετείται ως Διευθυντής Ι στη Δ/νση Ι Οργάνωσης & Ανάπτυξης Διυλιστηρίων ο κ. Ιωάννης Φωτόπουλος.

Advertisement

ΕΛΠΕ: Εξασφάλισαν γραμμές χρηματοδότησης 750 εκατ. ευρώ

26 Φεβρουαρίου, 2010

Από το Capital αναδημοσιεύουμε το παρακάτω άρθρο του Χάρη Φλουδόπουλου:

Δύο συμφωνίες για γραμμές χρηματοδότησης που θα καλύψουν τις επενδυτικές ανάγκες των ΕΛΠΕ ανακοίνωσε η διοίκηση του ομίλου στη διάρκεια του conference call για τα αποτελέσματα του 2010.

Η πρώτη συναλλαγή που ολοκληρώθηκε προ δύο εβδομάδων και σχετίζεται με την απόκτηση της BP (Ελληνικά Καύσιμα), έχει ύψος €350 εκατ. και διάρκεια 3 ετών. Σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου, εκδηλώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον συμμετοχής από την τραπεζική αγορά και η ζήτηση έφτασε τα €460 έως € 470 εκατ. Ωστόσο τελικά το ποσό περιορίστηκε από τα ΕΛΠΕ στα €350 εκατ. ώστε να ταυτίζεται με τις επενδυτικές δαπάνες του project. Η δεύτερη γραμμή χρηματοδότησης που βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης και διαμόρφωσης των όρων φτάνει τα €400 εκατ. με 12ετή διάρκεια. Με τις δύο νέες συμφωνίες οι συνολικές γραμμές χρηματοδότησης του ομίλου φτάνουν τα €2,5 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα €850 εκατ. είναι μεσοπρόθεσμα.

Όπως αναφέρθηκε από τη διοίκηση, η εταιρεία παρακολουθεί την αγορά τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Βάσει του πλάνου που καταρτίστηκε από το 2007, στόχος των ΕΛΠΕ είναι η διασφάλιση επαρκών πόρων, η διαφοροποίηση της χρηματοδότησης πέραν του τραπεζικού δανεισμού και η επίτευξη των καλύτερων δυνατών από πλευράς αποδοτικότητας όρων.

Όπως ειπώθηκε, στο τέλος του έτους το καθαρό χρέος του ομίλου φτάνει το €1,4 δισ. ενώ αναμένεται να παρουσιάσει σχετική αύξηση μέσα στο 2010. Για την αναβάθμιση του διυλιστηρίου της Ελευσίνας αναμένεται να επενδυθούν φέτος περί τα €600 εκατ. Σημειώνεται ότι ο όμιλος εξετάζει και άλλες συμφωνίες χρηματοδότησης στην αγορά.

Σε σχέση με το πρόγραμμα μετασχηματισμού, το δ΄ τρίμηνο απέδωσε εξοικονόμηση ποσού €17 εκατ. ανεβάζοντας στο σύνολο του έτους την εξοικονόμηση που επιτεύχθηκε στα €54 εκατ. Πρόκειται για το ποσό που προέκυψε από τις πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν για την καλύτερη λειτουργία του τομέα της διύλισης, τη νέα στρατηγική μαρκετινγκ/ διαχείρισης περιθωρίου/ βελτιστοποίησης των logistics στην ΕΚΟ, το νέο πρόγραμμα ανεφοδιασμού του ομίλου καθώς και το πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης. Ενδεικτικά για το 2010 μόνο από τη βελτιστοποίηση στον τομέα της διύλισης αναμένεται να εξοικονομηθούν €33 εκατ. έναντι €18 εκατ. το 2009.

Σε σχέση με την μετεγκατάσταση στο νέο κτίριο, η διοίκηση τόνισε ότι αναμένεται να προκύψουν οφέλη από τις συνέργειες στις υποστηρικτικές δραστηριότητες και από την προώθηση της συνεργασίας στις εμπορικές δραστηριότητες εξαιτίας της συστέγασης της διοίκησης του ομίλου, με την ΕΚΟ και την Ελληνικά Καύσιμα.

Για την έρευνα και παραγωγή ανακοινώθηκε ότι ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα έρευνες σε δεύτερο σημείο στην περιοχή W. Obayed της Αιγύπτου καθώς ολοκληρώθηκαν οι πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις. Τα ευρήματα χαρακτηρίστηκαν ενδιαφέροντα, ωστόσο δεν έγιναν περαιτέρω ανακοινώσεις.

Για την αγορά των καυσίμων η διοίκηση εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξει μείωση του αριθμού των πρατηρίων που έχουν σήμερα ΕΚΟ και Ελληνικά Καύσιμα, πέραν των μειώσεων που επιβλήθηκαν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Κρήτη, Δωδεκάνησα και Λέσβο. Τέλος επιβεβαιώθηκε και επισήμως ότι ο όμιλος έχει εισέλθει στην αγορά της λιανικής του ηλεκτρισμού όντας ο δεύτερος καθετοποιημένος παίκτης της αγοράς μετά τη ΔΕΗ.


ΕΛΠΕ: Στα 150 εκατ. ευρώ τα κέρδη

26 Φεβρουαρίου, 2010
Από το Capital αναδημοσιεύουμε:

Πτώση κερδών ανακοίνωσε η Ελληνικά Πετρέλαια για το 2009 σε σχέση με το 2008 με τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε 150 εκατ. ευρώ από 204 εκατ. ευρώ το 2008 (-26%). Τα ενοποιημένα συγκρίσιμα κέρδη προ χρηματοοικονομικών εξόδων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 362 εκατ. ευρώ από 459 εκατ. ευρώ το 2008 (-21%).

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, το ιδιαίτερα δυσμενές διεθνές περιβάλλον διύλισης και οι δύσκολες συνθήκες της αγοράς και κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, αντισταθμίστηκαν μερικώς από τα προγράμματα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ομίλου, που απέφεραν οφέλη άνω των 50 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τα δημοσιευμένα αποτελέσματα, τα κέρδη EBITDA και τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 390 εκατ. και 175 εκατ. αντίστοιχα, επηρεαζόμενα θετικά από τις επιπτώσεις των τιμών αργού και προϊόντων στην αποτίμηση των αποθεμάτων.

Με βάση τα αποτελέσματα και λαμβάνοντας υπόψη συνολικά τη χρηματοοικονομική θέση του ομίλου, το διοικητικό συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση ένα τελικό μέρισμα €0,30 ανά μετοχή. Συμπεριλαμβανομένου του προμερίσματος ύψους €0,15 ανά μετοχή, το συνολικό μέρισμα για τη χρήση του 2009 ανέρχεται σε €0,45 ανά μετοχή, στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος.

Διύλιση, Εφοδιασμός και Εμπορία

Ο κλάδος Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας το 2009 εμφάνισε συγκρίσιμα κέρδη EBITDA ύψους €269εκ., μειωμένα κατά 28% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τα αποτελέσματα επηρεάσθηκαν αρνητικά πρωτίστως από την υποχώρηση των περιθωρίων διύλισης στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας, καθώς και από τη μειωμένη ζήτηση στην Ελληνική αγορά.

Εγχώρια Εμπορία

Η αύξηση του όγκου πωλήσεων ανά πρατήριο, η βελτιωμένη διάρθρωση των πωλήσεων και η συγκράτηση των δαπανών οδήγησε σε αύξηση των συγκρίσιμων κερδών EBITDA στον κλάδο Εγχώριας Εμπορίας σε €53εκ. Σημειώνεται ότι, η συμφωνία για την εξαγορά των εμπορικών δραστηριοτήτων της BP Hellas (η οποία μετονομάσθηκε σε Ελληνικα Καυσιμα ΑΕΕ) ολοκληρώθηκε στα μέσα-Δεκεμβρίου, ως αναμενόταν, οπότε η επίδραση της εξαγοράς αυτής στα αποτελέσματα του Ομίλου για το 2009 είναι περιορισμένη.

Διεθνείς Δραστηριότητες

Οι Διεθνείς Δραστηριότητες επηρεάσθηκαν από τις δυσμενείς μακροοικονομικές συνθήκες στα Βαλκάνια. Ωστόσο, οι όγκοι πωλήσεων διατηρήθηκαν λόγω της λειτουργίας μεγαλύτερου δικτύου πρατηρίων σε σχέση με το 2008 στις επιμέρους αγορές του εξωτερικού, καθώς και των αυξημένων μεριδίων αγοράς. Ως αποτέλεσμα, τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 3% σε €39εκ.

Πετροχημικά

Στον κλάδο των Πετροχημικών, η διεθνής οικονομική ύφεση και η αύξηση του ανταγωνισμού οδήγησαν στη μείωση κατά 21% των κερδών EBITDA σε €20εκ.

Συμμετοχές

Όσον αφορά τις στρατηγικές συμμετοχές μας στις συνδεδεμένες εταιρείες Elpedison και ΔΕΠΑ, που ενοποιούνται μέσω της καθαρής θέσης, η συνεισφορά στην κερδοφορία του Ομίλου από τους κλάδους Ενέργειας και Φυσικού Αερίου μειώθηκε σε σχέση με το 2008 από την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου ηλεκτρικής ενέργειας στη Θεσσαλονίκη, το οποίο επαναλειτούργησε τον Οκτώβριο, τις δυσκολίες στην αγορά ηλεκτροπαραγωγής και τη μειωμένη κατανάλωση φυσικού αερίου.

Ο κος Γιάννης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ σχολίασε: «Το διεθνές και το εγχώριο περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα δύσκολο. Η αγορά της διύλισης επηρεάστηκε ιδιαίτερα στο Γ’ και Δ΄ τρίμηνο του 2009, όπου τα περιθώρια διύλισης υποχώρησαν στα χαμηλότερα επίπεδα της δεκαετίας και η ζήτηση για προϊόντα πετρελαιοειδών παρουσίασε μείωση, επηρεάζοντας τα αποτελέσματα μας αλλά και αυτά όλων των εταιριών του κλάδου. Ωστόσο, η λειτουργική κερδοφορία μας σε σχέση με τις συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο διεθνώς και στην Ελλάδα ήταν ικανοποιητική, χάρη στις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλονται για να ενισχυθεί η απόδοση όλων των επιχειρηματικών κλάδων του Ομίλου.

Τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA και τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη του Ομίλου για το 2009 ανήλθαν σε €362εκ. και €150εκ. αντίστοιχα, και η χρηματοοικονομική θέση μας παρέμεινε ισχυρή. Επισημαίνεται ότι, σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία, ο Όμιλος επένδυσε ποσό άνω των €600εκ., που στηρίζουν την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις μας.

Εφαρμόζοντας τη στρατηγική του Ομίλου επετεύχθη σημαντική πρόοδος το 2009 σε όλους τους τομείς:
-Προχώρησαν τα έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των διυλιστηρίων Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, που θα βελτιώσουν την οικονομική και περιβαλλοντική μας απόδοση.
-Ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2009 η εξαγορά των εμπορικών δραστηριοτήτων της BP Hellas, η οποία θα προσδώσει στον Όμιλο επιπλέον αξία.
-Σημειώθηκε πρόοδος στις επενδύσεις στην ηλεκτροπαραγωγή μέσω της ELPEDISON, και η δεύτερη μονάδα της κοινοπραξίας με την EDISON στην Θίσβη αναμένεται να λειτουργήσει εντός του 2010.
-Εξαγοράστηκαν ειδικά δεξαμενόπλοια τα οποία τροφοδοτούν τα δίκτυα πρατηρίων στα νησιά και σε αγορές του εξωτερικού, βελτιώνοντας το επίπεδο υπηρεσιών.»

Ο κος Γιάννης Κωστόπουλος τέλος τόνισε: «Το διεθνές και εγχώριο περιβάλλον διύλισης παραμένει πολύ δύσκολο και σε συνάρτηση με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας κάνει ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, τόσο σε όρους κόστους και τιμών, όσο και ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει ο Όμιλος».


Μαζεύουν υπογραφές για το πρακτικό

26 Φεβρουαρίου, 2010

Το παρακάτω μήνυμα μας απέστειλε συνάδελφος:

Το Γ’ ΨΗΦΙΟ ΒΕΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ (18:36) κανει κινηση για να μαζεψει υπογραφες προς τους γενικους συμβουλους που τους ζηταει να μην ψηφισουν το πρακτικο – οσο αφορα τα οφειλομενα ρεπο – και τους καλει σε γενικη συνελευση για συζητηση και μετα ψηφηση. Η πληροφορια ειναι εγκυρη.


ΕΛΠΕ: Τι περιμένει για το Q4 η Alpha Finance

24 Φεβρουαρίου, 2010

Από το Euro2day αναδημοσιεύουμε το παρακάτω άρθρο:

Ζημιές 3 εκατ. ευρώ θα εμφανίσουν σε αναπροσαρμοσμένη βάση στο δ’ τρίμηνο τα Ελληνικά Πετρέλαια, διαψεύδοντας τις προσδοκίες της πλειοψηφίας των αναλυτών, σημειώνει η Alpha Finance.

Όπως αναφέρει η χρηματιστηριακή, το consensus κάνει λόγο για αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ύψους 25 εκατ. ευρώ. Η Alpha Fin. προβλέπει ζημιές 3 εκατ. σε αναπροσαρμοσμένη βάση και καθαρά κέρδη 1 εκατ. ευρώ, επηρεασμένα από τα αδύναμα περιθώρια διύλισης.

Ακόμη, η χρηματιστηριακή προβλέπει αναπροσαρμοσμένα EBITDA ύψους 46 εκατ. ευρώ (-66%), με τα μικρά κέρδη από αποθέματα να οδηγούν το μέγεθος στα 51 εκατ. ευρώ σε ανακοινώσιμη βάση.

Η Alpha Fin. υπογραμμίζει ότι δεν αποκλείεται μια μικρή υποχώρηση στην τιμή της μετοχής των ΕΛΠΕ λόγω των ισχνότερων του αναμενόμενου μεγεθών, προσθέτοντας όμως ότι το περιθώριο υποχώρησης είναι σχετικά περιορισμένο και η οποιαδήποτε υπερβολή ενδέχεται να δημιουργήσει αγοραστική ευκαιρία.


Πετρελαιομαχία στο Αιγαίο η συνεργασία;

24 Φεβρουαρίου, 2010

Από το περιοδικό Διπλωματία και από το τεύχος 26 (Δεκέμβριος 2006) αναδημοσιεύουμε το άρθρο του Π. Πικραμένου, το οποίο είναι επίκαιρο και αναπαράγεται αυτές τις μέρες στο διαδίκτυο:

ΤΑ ΧΡΥΣΟΦΟΡΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ
Η ΝΗΣΟΣ ΖΟΥΡΑΦΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ SHELL

του Πάνου Πικραμένου
Μία βραχονησίδα στο θρακικό πέλαγος επαναφέρει έντονα το ζήτημα των πετρελαϊκών αποθεμάτων στη χώρα μας, τη διαδικασία άντλησής τους, αλλά και την καυτή πατάτα της υφαλοκρηπίδας, αφού όλως… τυχαίως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες που επικαλείται η Άγκυρα σε μεγάλο βαθμό είναι περιοχές «ύποπτες» για ύπαρξη κοιτασμάτων πετρελαίου.

Στην προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την παραχώρηση των δικαιωμάτων έρευνας και εξόρυξης των πετρελαϊκών κοιτασμάτων της Ελλάδας σε διεθνή όμιλο, προσανατολίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση, ενώ τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε προηγηθεί συνάντηση του προέδρου της εταιρείας Shell, Ρομπ Ρόουντς, με τον Έλληνα υπουργό Ανάπτυξης, Δημήτρη Σιούφα, και τον υφυπουργό Οικονομίας, Πέτρο Δούκα.

Βάσει των στοιχείων που έχει συλλέξει η βρετανο-ολλανδική πολυεθνική, οι πιθανότητες εντοπισμού εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων αργού πετρελαίου είναι αρκετά καλές, αφού υπολογίζονται στο 3% τη στιγμή που το πλαφόν για να ξεκινήσουν έρευνες θεωρείται το 0,8%.

Όπως έγινε γνωστό, οι ειδικοί της Shell βασιζόμενοι σε δορυφορικές φωτογραφίσεις θεωρούν ότι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο, στο Ιόνιο Πέλαγος μεταξύ Επτανήσων και Βορειοδυτικής Πελοποννήσου, στα Δωδεκάνησα και στις ακτές της Ηπείρου, μπορούν να αντληθούν από 2 έως 4 δις βαρέλια αργού πετρελαίου. Δεδομένου ότι η Ελλάδα καταναλώνει περίπου 100 εκ. βαρέλια ετησίως, αν οι υπολογισμοί είναι σωστοί, τα αποθέματα καλύπτουν το 100% των αναγκών της χώρας τουλάχιστον για 20 χρόνια.

Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εξελίξεις αυτές έχουν προκαλέσει σκεπτικισμό στο υπουργείο Εξωτερικών, αφού κάποιες εκ των περιοχών του Βορειοανατολικού Αιγαίου, όπου εκτιμάται ότι υπάρχουν αξιοποιήσιμα κοιτάσματα πετρελαίου, ανήκουν στην κατηγορία αυτών που η Άγκυρα θεωρεί «γκρίζες ζώνες». Υπενθυμίζεται ότι μετά το «θερμό» επεισόδιο 1987 (Σισμίκ) κάθε ερευνητική προσπάθεια στο Αιγαίο έχει ουσιαστικά εγκαταλειφθεί.

Η Ιστορία του Πετρελαίου στην Ελλάδα

Οι πρώτες έρευνες για πετρέλαιο στον ελλαδικό χώρο χρονολογούνται από το 1903 και αφορούσαν περιοχές του Ιονίου Πελάγους. Η βρετανική εταιρεία London Oil Development εξασφαλίζει άδεια για χερσαίες έρευνες στη Ζάκυνθο, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η προσπάθεια εγκαταλείπεται μέχρι το 1938, οπότε ξεκινούν έρευνες στην Βορειοδυτική Πελοπόννησο και στις Φέρρες της Θράκης. Αν και τα πρώτα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά, οι έρευνες σταματούν λόγω του πολέμου.

Μετά τον πόλεμο, η ερευνητική δραστηριότητα συνεχίζεται σποραδικά. Το 1960 το υπουργείο Βιομηχανίας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Πετρελαίων (IFP) προχωράει σε συστηματικές έρευνες σε ολόκληρο το χερσαίο ελλαδικό χώρο εντείνοντας τις προσπάθειες στην Ήπειρο, τα Ιόνια νησιά, την Κεντρική Μακεδονία και την Ευρυτανία, ενώ παράλληλα εταιρείες, όπως οι BP, ESSO, SAFOR κ.ά., εξασφαλίζουν άδειες για γεωτρήσεις σε άλλες περιοχές.

Το 1969 αρχίζουν οι έρευνες στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο με άδειες που δόθηκαν σε εταιρείες, όπως η Texaco, η Chevron, η ADA Oil κ.ά. Το 1970 η αμερικανική Oceanic εξασφαλίζει άδεια για έρευνα στο Θρακικό Πέλαγος σε έκταση 8.500 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Στα τέλη του 1973, η εταιρεία ανακαλύπτει τα πρώτα εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα δυτικά της Θάσου, που είναι γνωστά ως τα κοιτάσματα του Πρίνου και της Νότιας Καβάλας, με έκταση 141 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Σε μία ευρύτερη περιοχή έκτασης 1.559 τετραγωνικών χιλιομέτρων, οι έρευνες πάγωσαν, αφού βρίσκεται εντός της αμφισβητούμενης από την Άγκυρα ζώνης.

Αμέσως, ιδρύεται η Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου με σκοπό την ανάπτυξη της βιομηχανίας πετρελαίου στην Ελλάδα, ενώ συστήνεται η κοινοπραξία NAPC (Northern Aegean Petroleum Company) με σκοπό τη συνέχιση των ερευνών. Η εταιρεία μετά από 18 γεωτρήσεις, το 1999, αποχωρεί από το Β. Αιγαίο και η περιοχή παραχωρείται από το ελληνικό υπουργείο Ανάπτυξης στην κοινοπραξία Kavala Oil (67% ευρωτεχνική και 33% ο συνεταιρισμός των εργαζομένων).

Σε ό,τι αφορά τα ΕΛΠΕ από την ίδρυσή τους το 1975 (ως Δ.Ε.Π. -Δημόσια Εταιρεία Πετρελαίου) έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 70 γεωτρήσεις. Από το 1981 που άρχισε συστηματικά η εξόρυξη αργού πετρελαίου στον Πρίνο, το κοίτασμα έχει «δώσει» 120 εκ. βαρέλια πετρελαίου, με αποκορύφωμα την τριετία 1983-85 που παρήγαγε 26-30.000 βαρέλια ημερησίως και κάλυπτε σχεδόν το 13% της κατανάλωσης στην Ελλάδα (τότε η χώρα κατανάλωνε 200.000 βαρέλια ημερησίως). Σήμερα ο Πρίνος δίνει μικρές ποσότητες πετρελαίου, χαμηλής ποιότητας και τιμής λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε θείο, ενώ όλοι συμφωνούν ότι το κοίτασμα εξαντλείται.

Στο Αιγαίο, έπειτα από έρευνες, ειδικά σε δύο περιοχές υπάρχει πετρέλαιο, το οποίο μπορεί να καλύψει ακόμη και το σύνολο των αναγκών της χώρας.

Η Περίπτωση της Νήσου Ζουράφα

Ήδη από το 1874, ο Θρακιώτης λόγιος, φυσιοδίφης Νικόλαος Φαρδύς (1853-1901), διαπιστώνει προσωπικά την ύπαρξη πετρελαίου στη νησίδα Ζουράφα, η οποία αποτελεί το ανατολικότερο χερσαίο άκρο του Β. Αιγαίου και των ορίων της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ζουράφα απέχει περίπου 6 ναυτικά μίλια από το βορειοανατολικό άκρο της Σαμοθράκης (Άκρα Άγκιστρο ή Σκεπαστό) και βρίσκεται βόρεια της Ίμβρου και νότια της Αλεξανδρούπολης.

Σε πραγματεία του που δημοσιεύτηκε τότε στα «Θρακικά Χρονικά», μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι : «Στα Ζγοράφα, σε καιρό γαλήνης και νηνεμίας, διακρίνεται κάποια υγρή, ελαιώδη ουσία που επιπλέει επί των πέριξ υδάτων, που αποπνέει οξεία οσμή πετρελαίου.

Η ύφαλος αυτή εφείλκυσε κατά πρώτον την προσοχήν μου τω 1874, οπότε, επιβαίνων ιστιοφόρου πλοίου και ευρεθείς εν καιρώ γαλήνης πλησίον αυτής, ηδυνήθην ιδίοις όμμασι να ιδώ την επί της θαλάσσης πλέουσαν ελαιώδη ουσίαν, να δοκιμάσω εξ ιδίας αντιλήψεως και πεισθώ επί τέλους, ότι πρόκειται ενταύθα περί πετρελαίου, του οποίου η πηγή βεβαίως κείται εν τω σώματι του υφάλου…».

Γι’ αυτόν το λόγο οι ψαράδες ονόμασαν τη νησίδα «Λαδόξερα», αφού το πετρέλαιο που αναβλύζει μέχρι τις μέρες μας διακρίνεται ως ελαιώδης ουσία στην επιφάνειά της.

Η ύπαρξη κοιτασμάτων πετρελαίου στην περιοχή έχει επιβεβαιωθεί και επισήμως από τον πρώην υπουργό Ενέργειας του ΠΑ.ΣΟ.Κ., Ευάγγελο Κουλουμπή, ο οποίος σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε το Νοέμβριο 2000 υποστηρίζει ότι η Ζουράφα μαζί με άλλες βραχονησίδες του Αιγαίου μπορούν να γίνουν οι «χρυσοφόρες πύλες», από όπου είναι δυνατό να αντληθούν πετρελαϊκά κοιτάσματα ικανά να καλύψουν τις συνολικές ανάγκες της χώρας για πολλά χρόνια.

«Το μοναδικό κοίτασμα που αξιοποιήθηκε από τη χώρα μας είναι του Πρίνου στη θαλάσσια περιοχή της Θάσου. Όμως δεν είναι το μοναδικό», επεσήμανε τότε ο κος Κουλουμπής. «Στο Αιγαίο, έπειτα από έρευνες, ειδικά σε δύο περιοχές είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει πετρέλαιο, το οποίο μπορεί να καλύψει ακόμη και το σύνολο των αναγκών της χώρας. Και οι δύο αυτές περιοχές, αμφισβητούνται από την Τουρκία και αυτός είναι ο λόγος που έχει εμποδίσει την εκμετάλλευσή τους».

Σύμφωνα με τον κο Κουλουμπή, οι δύο αυτές περιοχές είναι:

1. Στη θέση Μπάμπουρα, ανατολικά της Θάσου. Εκεί υπολογίζεται ότι υπάρχουν ποσότητες πετρελαίου, με το οποίο η Ελλάδα μπορεί να καλύψει περίπου το 50% των αναγκών της για πολλά χρόνια. Είναι μία περιοχή που τμήματά της αμφισβητούνται από την Τουρκία (βρίσκονται μεταξύ 6 και 12 μιλίων των ελληνικών χωρικών υδάτων).

2. Στη θαλάσσια περιοχή κοντά στη Μυτιλήνη και τη Λήμνο, όπου ανήκει και η Ζουράφα, σε έκταση 4.500 τετρ. χλμ.

Η Σημασία της «Λαδόξερας»

Γύρω από τη νήσο Ζουράφα εδώ και χρόνια διεξάγεται ένας «άγνωστος πόλεμος» μεταξύ Τούρκων στρατιωτικών και λιμενικών και Ελλήνων ψαράδων. Μάλιστα το 2003 η τουρκική ακτοφυλακή είχε συλλάβει Έλληνες ψαράδες που έπλεαν στην περιοχή, τους οδήγησε στην Τουρκία και κατέσχεσε προσωρινά το καΐκι τους.

Η «ελληνικότητα» της βραχονησίδας αμφισβητείται έντονα από την Άγκυρα, με αποτέλεσμα την έντονη παράνομη δράση του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού στην περιοχή, κάτι ανάλογο με τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από μαχητικά αεροσκάφη της Τουρκίας. Μάλιστα, η Ζουράφα περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο που εξέδωσε το 1997 το τουρκικό Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, το οποίο την καταχώριζε μεταξύ των 130 βραχονησίδων, οι οποίες, σύμφωνα με τη γείτονα, τελούν υπό καθεστώς αμφισβήτησης και από τότε σημαίνονται με το χαρακτηρισμό «γκρίζες ζώνες». Το εγχειρίδιο που οι Τούρκοι στρατηγοί ονομάζουν «Βίβλο του Αιγαίου» έχει σταλεί σε όλες τις τουρκικές πρεσβείες και αποτελεί το βασικό εγχειρίδιο αναφοράς των Τούρκων στρατιωτικών ακολούθων και λοιπών διπλωματών.

Η βραχονησίδα ανήκει βάσει διεθνών συνθηκών στην Ελλάδα και επεκτείνει τις ζώνες θαλάσσιας κυριαρχίας της, δηλαδή τα χωρικά ύδατα και την υφαλοκρηπίδα της, στον κρίσιμο χώρο του Βορειοανατολικού Αιγαίου, προς τα ανατολικά. Ειδικά στη Ζουράφα, όπου τα νερά είναι πολύ ρηχά ακόμη και σε μεγάλη απόσταση, η ελληνική υφαλοκρηπίδα επεκτείνεται σημαντικά.

Η νήσος Ζουράφα υπάγεται διοικητικά στο Νομό Έβρου και αποτελεί το βορειανατολικότερο νησάκι των Θρακικών Σποράδων. Η νησίδα είναι χαμηλής επιφάνειας και για αυτό εξαιρετικά επικίνδυνη για όσους πλέουν κοντά της, ιδίως όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη.

Όμως αυτό το ανατολικότερο όριο των ελληνικών συνόρων, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κινδυνεύει να πάψει να υπάρχει με κίνδυνο να αλλάξει ακόμη και η θαλάσσια συνορογραμμή Ελλάδας-Τουρκίας.

Η Ζουράφα ή Ζγοράφα βυθίζεται λόγω της διαβρώσεως των ακτών της με αποτέλεσμα σε λίγα χρόνια να κινδυνεύει να γίνει ύφαλος. Σύμφωνα με παλαιότερες μετρήσεις της Υδρογραφικής Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, η συγκεκριμένη βραχονησίδα καταλάμβανε επιφάνεια 9 στρεμμάτων, όμως νεώτεροι υπολογισμοί της ίδιας Υπηρεσίας δείχνουν ότι η έκτασή της είναι μικρότερη από ένα στρέμμα και η ακτογραμμή της έχει περιοριστεί στα 32 μέτρα.

Διπλωματικοί και στρατιωτικοί κύκλοι εκφράζουν ανησυχία ότι σε πολύ λίγα χρόνια η βραχονησίδα ενδέχεται να εξαφανιστεί κάτω από τη στάθμη του νερού. Μάλιστα, ο πρώην ευρωβουλευτής της Ν.Δ., Σταύρος Ξαρχάκος, πριν μερικά χρόνια είχε καταθέσει επείγουσα ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι «σε χάρτες του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού που συντάχθηκαν το 1955 είχαν καταγραφεί και άλλες νησίδες -σε μικρή απόσταση από τη Ζουράφα- οι οποίες σήμερα έχουν τελείως εξαφανιστεί κάτω από τη θάλασσα, ενώ, τα τελευταία 40 χρόνια, έχει παρατηρηθεί δραστική μείωση της έκτασης της ίδιας της Ζουράφας». Ο κος Ξαρχάκος μεταξύ άλλων ζήτησε να μάθει αν «έχει ενταχθεί το νησί Ζουράφα σε κάποια Κοινοτική Πρωτοβουλία προστασίας ευαίσθητων περιοχών (π.χ. NATURA 2000 ή άλλη), καθώς και αν έχουν ενημερώσει οι ελληνικές αρχές τις υπηρεσίες της Επιτροπής ότι το μικρό αυτό νησί που αποτελεί απώτατο όριο της ελληνικής και κοινοτικής επικράτειας και διαθέτει σημαντικότατα αρχαιολογικά ευρήματα, κινδυνεύει με ολική εξαφάνιση λόγω της θαλάσσιας διάβρωσης».

Επισημαίνεται ότι η νησίδα έχει και αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Όπως ανέφερε ο κος Ξαρχάκος στην ερώτησή του, «έχουν εντοπιστεί πολλά και σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα, όπως μαρμάρινοι κίονες, κιονόκρανα, ίχνη από αρχαία οικήματα κ.τ.λ…». Όπως προκύπτει από τα κείμενα του ιστοριοδίφη Νικολάου Φαρδύ, το 1877 είχε προταθεί να μεταφερθούν μαρμάρινοι κίονες από τη Ζουράφα για να χτιστεί η εκκλησία της Σαμοθράκης. Μάλιστα, στο ίδιο άρθρο γίνεται αναφορά ότι επί του νησιού αυτού «ευρίσκονται πολλά ίχνη κτιρίων, εφ’ ων διακρίνονται αι θύραι, τα παράθυρα, κίονες, κιονόκρανα, μάρμαρα και εν γένει πολλά λείψανα, μαρτυρούντα την παλαί πότε κατοίκησιν του μέρους εκείνου».

Είναι εύκολα αντιληπτό ότι η νησίδα Ζουράφα έχει εξαιρετική σημασία για την τουρκική εξωτερική πολιτική, όπως άλλωστε και το σύνολο του Θρακικού πελάγους. Έτσι εξηγούνται και οι προσπάθειες της τουρκικής πλευράς για συνεκμετάλλευση της εκτεταμένης υφαλοκρηπίδας που οριοθετείται από τα ρηχά νερά της Ζουράφας. Διπλωματικοί παρατηρητές, επισημαίνουν ότι στην περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για ολοκληρωτική κάλυψη της νησίδας από το νερό, ενδέχεται να εγερθούν σημαντικά νομικά ζητήματα, δεδομένου ότι το ζήτημα της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας παραμένει το σημαντικότερο ελληνοτουρκικό πρόβλημα και η μόνη νομικής φύσεως διαφορά που επισήμως δέχεται η ελληνική πλευρά.

Η Τουρκία θεωρεί ότι έχει δικαιώματα υφαλοκρηπίδας δυτικά των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Αν κάτι τέτοιο ίσχυε, τα νησιά θα εγκλωβίζονταν σε μία ζώνη τουρκικής δικαιοδοσίας. Η Ελλάδα αναγνωρίζει τη νομική φύση του ζητήματος, αντίθετα με την Άγκυρα που επιδιώκει να το αναγάγει σε πολιτικό πρόβλημα.

Η ελληνοτουρκική διαφορά για την υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου δημιουργήθηκε λίγο μετά την ανακάλυψη εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων πετρελαίου στον Πρίνο. Το Νοέμβριο 1973 η τουρκική Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσίευσε απόφαση παραχώρησης άδειας για έρευνες στην κρατική εταιρεία πετρελαίου της Τουρκίας, σε μικρή απόσταση από ελληνικά νησιά. Το 1974 η αδειοδότηση επεκτάθηκε γεωγραφικά και σε δύο περιπτώσεις τουρκικά ωκεανογραφικά σκάφη πραγματοποίησαν έρευνες στο Αιγαίο (1974, 1976).

Σύμφωνα με την επίσημη θέση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, «το ζήτημα έγκειται στην οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας σε δύο συγκεκριμένα σημεία, δηλαδή αφενός στη θαλάσσια προέκταση της συνοριακής γραμμής στη Θράκη και αφετέρου στα πλησίον της τουρκικής ακτής ευρισκόμενα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και στη Δωδεκάνησο. Δεν αφορά σαφώς σε ολόκληρη την υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου, όπως όψιμα ισχυρίζεται η Τουρκία, η οποία άλλωστε είχε παραχωρήσει άδειες διεξαγωγής πετρελαϊκών ερευνών μόνο για τα δύο προαναφερόμενα σημεία.

Επιπλέον, όπως σαφώς προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο και τη σχετική νομολογία (Σύμβαση της Γενεύης 1958, Σύμβαση 1982 Η.Ε. για το Δίκαιο της Θάλασσας, Απόφαση Διεθνούς Δικαστηρίου για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας της Βόρειας Θάλασσας 1969) τα νησιά έχουν πλήρη δικαιώματα υφαλοκρηπίδας παρά τους περί του αντιθέτου αβάσιμους νομικά ισχυρισμούς της Τουρκίας.

Ως προς την επίλυση της διαφοράς, η Τουρκία επικαλείται την αρχή της ευθυδικίας (equity), χωρίς να μπορεί να τη στηρίξει σε κριτήρια ασφαλή και συγκεκριμένα. Σύμφωνα με την Ελλάδα, για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας εφαρμόζεται το Διεθνές Δίκαιο (συμβατικό και εθιμικό), στο πλαίσιο του οποίου ο κανόνας της μέσης γραμμής αποτελεί την επικρατούσα αρχή του Δικαίου της οριοθέτησης. Αυτό άλλωστε βεβαιώνεται και από τη διεθνή πρακτική.

Επιπλέον, κατά τη διεθνή πρακτική, οι «ειδικές περιστάσεις» (εγγύτητα ορισμένων ελληνικών νήσων στα τουρκικά παράλια) που αυθαίρετα επικαλείται η Τουρκική πλευρά για την επίλυση του προβλήματος της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου, δεν αποτελούν παρά εξαίρεση του κανόνα εφαρμογής της μέσης γραμμής. Κατά συνέπεια, οι απόψεις αυτές δε δύνανται να δικαιολογήσουν μετάθεση της μέσης γραμμής από το Ανατολικό στο Κεντρικό Αιγαίο, αλλά ούτε και να θέσουν εν αμφιβόλω την εφαρμογή του διεθνούς συμβατικού και εθιμικού κανόνα, ότι τα νησιά έχουν δική τους υφαλοκρηπίδα».

Ο διάλογος για το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας χρονολογείται από το 1976 με τις συνομιλίες στη Βέρνη, όπου οι δύο χώρες υπέγραψαν και σχετικό Πρακτικό, το οποίο έθετε ένα πλαίσιο συμπεριφοράς μέχρι το ζήτημα να κριθεί από το Διεθνές Δικαστήριο. Αργότερα η Τουρκία αρνήθηκε να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο και το Πρακτικό της Βέρνης έπαυσε να ισχύει.

Στα πρόθυρα πολέμου

Το πρόβλημα παραλίγο να οδηγήσει σε ένοπλη σύρραξη Ελλάδος-Τουρκίας το 1987, όταν το τουρκικό ωκεανογραφικό σκάφος «Σισμίκ» συνοδεία πολεμικών πλοίων προσπάθησε να διεξάγει έρευνες σε μικρή απόσταση από την αιγιαλίτιδα ζώνη των ελληνικών νησιών.

Με την τιμή του «μαύρου χρυσού» να έχει φτάσει σε εξωφρενικά επίπεδα, είναι φυσικό οι πολυεθνικοί κολοσσοί του πετρελαίου να αναζητούν λύσεις. Κοιτάσματα των οποίων η άντληση μέχρι σήμερα θεωρούνταν ασύμφορη, επανεξετάζονται από τις εταιρείες και οι έρευνες εντείνονται. Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου έχει αναβαθμίσει τα κοιτάσματα που ενδεχομένως υπάρχουν στην Ελλάδα. Οι εταιρείες αρχίζουν να δείχνουν ενδιαφέρον ακόμη και για κοιτάσματα, όπως του Κατάκωλου και της Επανωμής, που στο παρελθόν είχαν κριθεί μη εκμεταλλεύσιμα λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε διοξείδιο του άνθρακα και μικρής περιεκτικότητας σε πετρέλαιο.

Με αυτά τα δεδομένα η επίσκεψη του Προέδρου της Shell στην Αθήνα και οι συναντήσεις με τον υπουργό Ανάπτυξης, κο Σιούφα, και τον υφυπουργό Οικονομίας, κο Δούκα, έχουν ιδιαίτερη σημασία.

Ωστόσο, δεν παύει να ισχύει και μία γεωπολιτική αλήθεια, δηλαδή ότι, όταν το υπέδαφος μεταξύ δύο χωρών κρύβει πλούτο, παράγονται πολιτικές εντάσεις που σε πολλές περιπτώσεις μπορούν να φτάσουν και στα άκρα.

Διπλωματικοί κύκλοι τονίζουν την αναγκαιότητα ενός κρατικού φορέα, με ανεξάρτητο μηχανισμό, ο οποίος θα μπορεί να αξιολογήσει τα δεδομένα διαφυλάσσοντας το δημόσιο συμφέρον, δεδομένου ότι τα Ελληνικά Πετρέλαια και η θυγατρική τους Δ.Ε.Π., που διεξήγαγε γεωτρήσεις, είναι πλέον ιδιωτικές εταιρείες.

Επιπλέον, οι ίδιοι κύκλοι, εκφράζουν ανησυχία για ενδεχόμενες αντιδράσεις της τουρκικής πλευράς, γεγονός που ίσως οδηγήσει στην εξαίρεση ορισμένων περιοχών από τις έρευνες. Το ζήτημα όμως είναι ότι οι ειδικοί θεωρούν ότι ορισμένες περιοχές, όπου η Άγκυρα αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία, έχουν και τις περισσότερες πιθανότητες να διαθέτουν αξιοποιήσιμα κοιτάσματα πετρελαίου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρόεδρος της πολυεθνικής πρότεινε τη συνεκμετάλλευση των πετρελαίων που ενδεχομένως βρίσκονται στις περιοχές αυτές με την Τουρκία και μάλιστα προσφέρθηκε να μεσολαβήσει προς την κυβέρνηση της γειτονικής χώρας, συναντώντας όμως τη σαφή αρνητική στάση της ελληνικής πλευράς.

Έτσι, η ανακίνηση του ζητήματος των πετρελαίων του Αιγαίου αναμένεται να οδηγήσει σε κινητικότητα για επίλυση της εκκρεμότητας για οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, αφού ένα από τα πιο σημαντικά κριτήρια των πολυεθνικών του «μαύρου χρυσού» είναι και η πολιτική σταθερότητα των περιοχών, όπου σκοπεύουν να διεξάγουν έρευνες.


Νέα πολιτική για το πετρέλαιο

21 Φεβρουαρίου, 2010

Από το περιοδικό Διπλωματία και το τεύχος Ιανουαρίου 2010, αναδημοσιεύουμε το παρακάτω κείμενο:

ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Γιώργου Καρατζαφέρη σχετικά με την εκμετάλλευση των υποθαλάσσιων κοιτασμάτων πετρελαίου στη χώρα μας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Θόδωρος Πάγκαλος ανακοίνωσε την δημιουργία κρατικού φορέα, ο οποίος θα διαχειρίζεται αποκλειστικά τα θέματα της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.
«Πρέπει να καταλάβουμε ότι η ύπαρξη ενός στρώματος υδρογονανθράκων αποκτά οικονομικό ενδιαφέρον, όταν είναι στο κατάλληλο βάθος και όταν υπάρχει, βεβαίως, και μία σχέση με την παγκοσμίως διαμορφούμενη τιμή πετρελαίου και αερίου, η οποία επιτρέπει την εκμετάλλευση» σημείωσε ο κ. Πάγκαλος.
Σημείωσε δε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι ο κρατικός φορέας, ο οποίος θα διαχειρίζεται τα δικαιώματα, να εκσυγχρονίσει την υφιστάμενη νομοθεσία και το αρχείο, να αναπτύξει επιστημονικές έρευνες, να προσελκύσει πετρελαϊκές εταιρίες και να αξιοποιήσει όλες τις ενδεχόμενες πληροφορίες ή δεδομένα που υπάρχουν.
«Η μόνη που απέδωσε είναι της κοινοπραξίας ‘Πρίνου’, η οποία από τις 72 έρευνές της στο διάστημα 1981 – 2007 έδωσε 116 εκατομμύρια βαρέλια με όφελος για το ελληνικό ισοζύγιο πληρωμών τουλάχιστο 600 εκατ. δολάρια» σημείωσε ο κ. Πάγκαλος και πρόσθεσε:
«Έχουν γίνει έρευνες και στη Ρόδο. Καμία αναφορά για ενδεχόμενη ύπαρξη πετρελαίου στην περιοχή του Καστελόριζου δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα. Είναι προφανές ότι πρέπει να συνεχίσουμε να ψάχνουμε παρά τα απογοητευτικά αποτελέσματα».
Απαντώντας στο θέμα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ), που έθεσε ο κ. Καρατζαφέρης, ο κ. Πάγκαλος σημείωσε ότι έχει σχέση με την υφαλοκρηπίδα και εντάσσεται στον γενικότερο πολιτικό διάλογο με την Τουρκία.
«Είναι η μόνη χώρα, πλέον, στον κόσμο που αρνείται πεισμόνως την υπογραφή της παγκόσμιας Σύμβασης για το Δίκαιο της Θαλάσσης, που προβλέπει σαφώς την αναγνώριση Υφαλοκρηπίδας στα νησιά. Υπάρχει ένας διάλογος πολλά χρόνια τώρα με την Τουρκία, ο οποίος δεν οδηγεί σε αποτέλεσμα» συμπλήρωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.
Από την πλευρά του, ο κ. Καρατζαφέρης αντέτεινε ότι «βρέθηκαν σοβαρές ενδείξεις ότι υπάρχει κοίτασμα», επικαλούμενος και σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας «Ποντίκι», ενώ υποστήριξε ότι η Ελλάδα φοβάται να προχωρήσει στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη.
«Όλοι γνωρίζουμε ότι έχουμε έναν ‘μπαμπούλα’ και κάνουμε πως δεν υπάρχει τίποτα. Κουκουλώνουμε τα θέματα. Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε στην ΑΟΖ; Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν έχει καμία σχέση με την υφαλοκρηπίδα. Η υφαλοκρηπίδα έχει κενά, η ΑΟΖ δεν έχει καθόλου. Όλες οι χώρες την έχουν δεχθεί. Και η Τουρκία, η οποία έχει κάνει συμφωνία με Ρωσία, Ρουμανία, Βουλγαρία, στη Μαύρη Θάλασσα. Δεν κάνει στη περιοχή μας, γιατί ξέρει ότι δεν τη συμφέρει. Εμείς γιατί δεν προχωράμε; Μήπως λόγω της οικονομικής καχεξίας που έχουμε τώρα, η οποία επιβαρύνει και άλλες παραμέτρους της πολιτικής ζωής της χώρας κάνουμε πως δεν υπάρχει θέμα;» τόνισε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και κατέληξε λέγοντας:
«Μπορούμε. Η Ελλάδα έχει τη δύναμη να στηρίξει τα συμφέροντά της ή μήπως μπαίνουν άλλες σκέψεις ότι αυτό το κοίτασμα κάποια στιγμή θα χρησιμοποιηθεί για εξάλειψη του χρέους;».
«Βεβαίως και η ελληνική κυβέρνηση δεν φοβάται κανέναν. Είναι αυτονόητο ότι η οικονομική κατάσταση επηρεάζει και ότι θα ήταν πολύ καλύτερο για τις διπλωματικές μας επιδιώξεις αν δεν είχε οικονομικά προβλήματα με διεθνείς προεκτάσεις» επισήμανε ο κ. Πάγκαλος, και αναφερόμενος στις δηλώσεις του κ. Καρατζαφέρη περί πετρελαίου στο Καστελόριζο απάντησε: «Όλοι οι άνθρωποι της ΔΕΠ, του υπουργείου Έρευνας και Τεχνολογίας που τους ζήτησα να ψάξουν συστηματικά τις πληροφορίες, μού είπαν ότι δύο πηγές υπάρχουν περί πετρελαίου στο Καστελόριζο. Η μία είναι το έγκριτο φύλλο ‘Ποντίκι’ και η άλλη ήταν η εκπομπή του κ. Χαρδαβέλλα που ονομάζεται ‘Πύλες του μυστηρίου.»


“Κλωτσούν” τα ΕΛΠΕ

21 Φεβρουαρίου, 2010

Από την Αξία αναδημοσιεύουμε το άρθρο του Σ. Χιωτάκη:

Του Σωτήρη Χιωτάκη
chiotaki@otenet.gr
Το προ δύο εβδομάδων δημοσίευμα της «Αξίας» για την σοβαρότητα του ζητήματος των ερευνών πετρελαίου στο Θρακικό Πέλαγος επιβεβαιώνεται με τον καλύτερο τρόπο από την στάση που τηρούν τα Ελληνικά Πετρέλαια στο ζήτημα.

Σύμφωνα με κορυφαίες διοκητικές πηγές, ο όμιλος δεν πρόκειται να δώσιε την έγκρισή του στην Ενεργειακή Αιγαίου για την πραγματοποίηση γεωτρήσεων εάν δεν λάβει συγκεκριμένες τραπεζικές αλλά και νομικές εγγυήσεις που θα τον καλύπτουν έναντι οποιασδήποτε εξέλιξης όπως λ.χ. μία οικονομική ή και περιβαλλοντική ζημιά κατά την εκτέλεση των ερευνητικών εργασιών.

«Μπορεί η Ενεργειακή Αιγαίου να έχει εκτελέσει με επιτυχία τις γεωτρήσεις στον Πρίνο», αναφέρουν, «αλλά τόσο τα μέχρι σήμερα οικονομικά της μεγέθη όσο και το ότι μιλάμε για έρευνες που εκ των πραγμάτων έχουν και μία διπλωματική διάσταση, δεν επιτρέπουν μία διαφορετική αντιμετώπιση».
Με δεδομένο, δε, ότι το Δημόσιο έχει ήδη δώσει την απαιτούμενη έγκριση στην Ενεργειακή Αιγαίου, τα Ελληνικά Πετρέλαια φαίνεται να περιμένουν και μία σαφή «οδηγία» από τον βασικό μέτοχο για τα δέοντα. Η κυβέρνηση βεβαίως είναι ενήμερη, καθώς η Ενεργειακή Αιγαίου, η οποία ελέγχεται από τον μηχανικό πετρελαίου Μαθιό Ρήγα και τον εφοπλιστή Στάθη Τοπούζογλου, συναντήθηκε πρόσφατα με τον υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιάννη Μανιάτη.
Να θυμίσουμε ότι η Ενεργειακή Αιγαίου έχει συμφωνήσει με την Calfrac να αποκτήσει το 70% από το συνολικά 75% των δικαιωμάτων που κατέχει εδώ και περίπου 25 χρόνια η καναδική εταιρεία στην παραχώρηση που περιλαμβάνει περιοχές στον Άθω, στον Αμμώδη (κοντά στην Καβάλα) αλλά και στον Μπάμπουρα – μια πειροχή «απαγορευτική» για οποιεσδήποτε σκέψεις, καθώς βρίσκεται ανατολικά της Θάσου και, προφανώς, παρακολουθείται ως …μαλακό υπογάστριο από την Τουρκία.

Τα Ελληνικά Πετρέλαια, πάντως, προτίθενται να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό για την απόκτηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης που αναμένεται να βγάλει εντός του επομένου διμήνου η κυβέρνηση του Μαυροβουνίου. Στην βαλκανική αυτή χώρα, τα Ελλ.Πε. δραστηριοποιούνται ήδη μέσω δικτύου εμπορίας καυσίμων.

Και, μιας και ο λόγος για την εμπορία καυσίμων, αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι, με βάση την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την αποδέσμευση περίπου 100 πρατηρίων στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα από το κοινό σχήμα Ελλ.Πε. – BP (θα πρέπει να συνηθίσουμε, προφανώς, στο όνομα «Eλληνικά Καύσιμα AE») ήδη αρκετά βενζινάδικα έχουν περάσει σε ανταγωνιστές, με πρώτους κερδισμένους την Avin, την Aegean, την Elinoil και την Jetoil.

Αλλά ενδιαφέορν έχουν και δύο ακόμη εξελίξεις περί τον όμιλο των Ελληνικών Πετρελαίων, αν και …προβλεπόμενες για τους γνώστες της ενεργειακής αγοράς: πρώτον, τα Ελλ.Πε., σε συνεργασία με την ιταλική Edison, δηλαδή με την κοινή εταιρεία elpedison, θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, όπως έπραξαν και στην προ μηνών διαδικασία, για την μίσθωση του λιγνιτωρυχείου της Βεύης.

Και δεύτερον, η elpedison trading βγήκε ήδη στην λιανική αγορά ηλεκτρισμού! Σύμφωνα με αρμόδια πληροφόρηση, έχει αποσπάσει από την ΔΕΗ εμπορικούς πελάτες στην μέση και στην χαμηλή τάση και, συγκεκριμένα, τραπεζικά καταστήματα, επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, ενώ λογικά θα ηλεκτροδοτεί σταδιακά όλο και περισσότερα πρατήρια της EKO και της BP.

Ήδη οι πελάτες της έχουν μία κατανάλωση της τάξης των 100 γιγαβατωρών, ενώ η elpedison trading έχει καταστεί η 5η εταιρεία που έχει βγει ήδη στην λιανική, μαζί με τις VerbundaptEnerga (θυγατρική της αυστριακής Verbund), Aegean Power (συμφερόντων Δημήτρη Μελισσανίδη), Atel (συμφερόντων Πάνου Ζερίτη) καθώς και εταιρείας συμφερόντων του επιχειρηματία κ. Σάμι Φάις.


Ετοιμάζονται για μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στην Ελευσίνα

20 Φεβρουαρίου, 2010

Από την διαδικτυακή εφημερίδα Magoulaonline αναδημοσιεύουμε την παρακάτω είδηση:

Ενώ οι επεκτάσεις των Ελληνικών Πετρελαίων δυτικά της Ελευσίνας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ανατολικά η χαλυβουργική με την ΔΕΗ ετοιμάζουν τα σχέδια τους για την εγκατάσταση νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο ισχύος 880 μεγαβάτ.

Ήδη σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση της χαλυβουργικής επανεξετάζει το θέμα της επένδυσης και φαίνεται ότι θα προχωρήσει ακόμη και αν δεν συμμετέχει η ΔΕΗ.

Σύμφωνα μάλιστα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα», στο άμεσο προσεχές μέλλον, η Χαλυβουργική θα προχωρήσει σε διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με αντικείμενο την επιλογή του μηχανολογικού εξοπλισμού για το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρισμού που έχει σχεδιαστεί να κατασκευαστεί στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας στην Ελευσίνα.

Ο Δήμος και οι κάτοικοι της Ελευσίνας έχουν δηλώσει ότι διαφωνούν στην δημιουργία της συγκεκριμένης μονάδας, αλλά όπως όλα δείχνουν κανείς δεν λαμβάνει υπόψιν του την άποψη των πολιτών.

Όπως αναφέρει το «Πρώτο Θέμα» σχετική πληροφόρηση θέλει τόσο τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ κ. Αρθούρο Ζερβό όσο και την ηγεσία του υπουργείου να είναι θετικοί σε σχέση με την προοπτική συμμετοχής της ΔΕΗ στο project.

Είναι απορίας άξιο πώς μπορεί η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να είναι θετική στην συγκεκριμένη επένδυση, την στιγμή πουν ενάμιση χρόνο πρίν, ο σημερινός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Θ Πάγκαλος και ο σημερινός υπουργός Εσωτερικών κ. Γ. Ραγκούσης, είχαν βρεθεί έξω από την Χαλυβουργική διαδηλώνοντας στο πλευρό των κατοίκων για τη μη πραγματοποίηση της μονάδας.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Ελευσίνας κ.Αμπατζόγλου, η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στην Χαλυβουργική, θα επιβαρύνει σε σημαντικό βαθμό το περιβάλλον ολόκληρης της Δυτικής Αττικής.


ΕΛΠΕ: Ενοποιεί δραστηριότητες στην Ελλάδα

19 Φεβρουαρίου, 2010

Από το Euro2day αναδημοσιεύουμε το άρθρο της Α. Καλαϊτζόγλου. Κινείται και αυτό στην λογική του προηγούμενου άρθρου, δηλ. καθαρά επικοινωνιακό, ενώ στην τελευταία παράγραφο διαφαίνεται η συρρίκνωση της BP όπως αυτή συντελείται κάτω από το νέο σχήμα ΕΚΟ-BP:

Η ενοποίηση συναφών δραστηριοτήτων, με στόχο οικονομίες συνεργιών, συνιστά κορυφαία προτεραιότητα της διοίκησης του ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων, ιδιαίτερα μετά τη συγκέντρωση μητρικής και των δύο θυγατρικών (ΕΚΟ και Ελληνικά Καύσιμα) στο νέο κτίριο στο Μαρούσι.

Σε αυτό το πλαίσιο, σχεδιάζεται η νέα στρατηγική που θα διέπει συνολικά την εμπορία καυσίμων, χωρίς να αποκλείεται, σε βάθος χρόνου, ακόμη και η συγχώνευση της ΕΚΟ και των Ελληνικών Καυσίμων (πρώην BP), αν και προς το παρόν αυτό το θέμα δεν συνιστά προτεραιότητα για τη διοίκηση του ομίλου.

Κρίσιμο ζήτημα επίσης είναι η αναδιοργάνωση και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του ομίλου, μετά και την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης όλων των υπηρεσιών τόσο της μητρικής όσο και της ΕΚΟ, που τοποθετείται στον Ιούλιο.

Το θέμα της μίσθωσης παρακείμενου κτιρίου, που ανήκει στον όμιλο Κοπελούζου, έχει κλείσει ήδη, με ενοίκιο που φθάνει τις 100.000 ευρώ μηνιαίως. Θέμα δεύτερης εθελουσίας εξόδου δεν τίθεται, ωστόσο επιδίωξη είναι ο εξορθολογισμός των δαπανών σε όλους τους τομείς του ομίλου.

Μετά την εξαγορά της BP Hellas, η διοίκηση του ομίλου προσανατολίζεται σε νέες επενδύσεις που θα αφορούν και στην επέκτασή του στο εξωτερικό. Προς τούτο μάλιστα σχεδιάζει να συμμετέχει και στον διαγωνισμό για την εκχώρηση δικαιωμάτων έρευνας υδρογονανθράκων σε κοίτασμα που βρίσκεται στα βόρεια του Μαυροβουνίου.

Να σημειωθεί ότι τα ΕΛΠΕ είχαν αποκτήσει μαζί με την εξαγορά της Jugopetrol και δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων του συγκεκριμένου κοιτάσματος, τα οποία ωστόσο αφαιρέθηκαν πρόσφατα από την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου. Η τελευταία σκοπεύει να δημοσιεύσει στα τέλη Απριλίου προσκλήσεις ενδιαφέροντος για δύο κοιτάσματα, το πρώτο είναι αυτό το οποίο έχασαν τα ΕΛΠΕ, και το δεύτερο βρίσκεται στα σύνορα με την Κροατία.

Ένας άλλος τομέας τον οποίο τα ΕΛΠΕ ενδιαφέρονται να αναπτύξουν επιπλέον είναι αυτός του ηλεκτρισμού. Ήδη, η θυγατρική της σύμπραξης με την Edison, η Elpedison Trading, έχει εισέλθει στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού, έχοντας κλείσει συμβόλαια με καταναλωτές χαμηλής και μέσης τάσης, μεταξύ των οποίων βιομηχανίες, τράπεζες, ξενοδοχειακά συγκροτήματα κ.λπ.

Η συνολική ισχύς που εξυπηρετεί αυτήν τη στιγμή η εταιρία υπερβαίνει τα 100 GWh.

Επίσης, η Elpedison προτίθεται να καταθέσει αίτηση στον διαγωνισμό για την εκμετάλλευση του λιγνιτωρυχείου της Βεύης, όπως είχε πράξει και στον προηγούμενο διαγωνισμό, που ακυρώθηκε. Ωστόσο, τα σχέδια του ομίλου των ΕΛΠΕ για τον ηλεκτρισμό «σκοντάφτουν» στα ισχύοντα σήμερα στην αγορά, τα οποία δεν επιτρέπουν στους ιδιώτες επενδυτές να αναπτύξουν πλήρως τις επενδυτικές πρωτοβουλίες τους, με πιο χαρακτηριστικό τη διαμόρφωση της οριακής τιμής του συστήματος από τη ΔΕΗ.

—Δικαιώματα έρευνας

Η Ενεργειακή Αιγαίου που εξαγόρασε την Kavala Oil επιδιώκει, μετά την ολοκλήρωση σε λίγο καιρό του γεωτρητικού προγράμματός της, να το επεκτείνει και σε περιοχές ανατολικά και δυτικά του Πρίνου, στο Θρακικό Πέλαγος. Το 75% των δικαιωμάτων αυτών το κατείχε η Denison και το 25% το διατηρεί η ΕΛΠΕ.

Μετά την απορρόφηση της Denison από την εταιρία Calfrac, η Ενεργειακή Αιγαίου ήρθε σε συμφωνία με την τελευταία ώστε να προχωρήσει σε νέες έρευνες στις περιοχές αυτές. Ήδη, έχει ολοκληρώσει τη γεώτρηση στο κοίτασμα Ε, ενώ ολοκληρώνεται στις επόμενες εβδομάδες και η αντίστοιχη στο PB14.

Ωστόσο, για να προχωρήσει η Ενεργειακή Αιγαίου σε γεωτρήσεις στο Θρακικό Πέλαγος απαιτείται η συναίνεση του Δημοσίου και των ΕΛΠΕ. Η εταιρία εξασφάλισε επί Χατζηδάκη το «Ο.Κ.»της πολιτείας, αλλά όχι όμως και από τα ΕΛΠΕ, τα οποία ζητούν τραπεζικές εγγυήσεις για να συναινέσουν σε κάτι τέτοιο, δεδομένου ότι θεωρούν πως ο ισολογισμός της Ενεργειακής Αιγαίου παρουσιάζει ορισμένα κενά.

Να σημειωθεί ότι η Calfrac έχει σε βάρος της δικαστική απόφαση για καταβολή δεδουλευμένων ύψους 73 εκατ. ευρώ στους εργαζομένους της Kavala Oil, ποσό που προτίθεται να αναλάβει η Ενεργειακή Αιγαίου, εφόσον προχωρήσει το θέμα της γεώτρησης.

—Λιανική καυσίμων

Συνεχίζεται ο πόλεμος για την απόσπαση πρατηρίων από την BP και τη Shell. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εταιρίες Jet Oil, ΕΛΙΝΟΪΛ, Aegean Oil και AVIN έχουν προσαρτήσει στα δίκτυά τους πρατήρια τα οποία ανήκαν στην BP και βρίσκονται στην Κρήτη. Αλλά και η Revoil συνεχίζει να παίρνει πρατήρια με σημαία τόσο της BP όσο και της Shell.


Ρεύμα και από τα ΕΛΠΕ

19 Φεβρουαρίου, 2010

Από το Capital αναδημοσιεύουμε το άρθρο το Χάρη Φλουδόπουλου σχετικά με την είσοδο των ΕΛΠΕ μέσω της Elpedison στην λιανική ηλεκτρικού ρεύματος . Πάντως φαίνεται πως το άρθρο είναι περισσότερο αφορμή για αναμασήματα προθέσεων που έχουν ξαναειπωθεί παρά για ουσιαστική ενημέρωση:

Μέσα στο Δεκέμβριο, υλοποιήθηκε το βήμα του ομίλου των ΕΛΠΕ μαζί με την Ιταλική Edison στη λιανική αγορά του ηλεκτρισμού. Έτσι μετά τη Verbund, η κοινή ελληνοϊταλική εταιρεία Elpedison, μπαίνει «σφήνα» στο πελατολόγιο της ΔΕΗ διεκδικώντας μερίδιο από τη λιανική αγορά ηλεκτρισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτοι πελάτες της Elpedison προέρχονται από τη μέση και τη χαμηλή τάση, ενώ όπως ήταν λογικό, η αρχή έγινε με έναν μικρό αριθμό που αντιστοιχεί σε καταναλώσεις που κυμαίνονται στις 100GWh.

Ωστόσο η είσοδος των ΕΛΠΕ από κοινού με την Edison στη λιανική αγορά που είχε προαναγγελθεί, έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς η κοινή εταιρεία Elpedison δραστηριοποιείται τόσο στην παραγωγή, δηλαδή συμμετέχει στη χονδρεμπορική αγορά, όσο και στην εμπορία και προμήθεια. Ουσιαστικά δηλαδή πρόκειται για την πρώτη εταιρεία που ανταγωνίζεται ευθέως τη ΔΕΗ σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Elpedison αναμένεται να εκδηλώσει ενδιαφέρον, στην πρόσκληση που εξέδωσε το υπουργείο ενέργειας για την εκμίσθωση του λιγνιτωρυχείου της Βεύης. Πιθανή επιτυχία των ΕΛΠΕ στο διαγωνισμό θα άνοιγε το δρόμο για την είσοδο στη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή. Σήμερα η Elpedison διαθέτει μια μονάδα παραγωγής στη Θεσσαλονίκη και ολοκληρώνει την κατασκευή της δεύτερης στη Θίσβη της Βοιωτίας, όλες με καύσιμο το φυσικό αέριο και συνολική εγκατεστημένη ισχύ πάνω από 800MW.

Εκτός από την ηλεκτροπαραγωγή, στην αγορά καυσίμων ο όμιλος επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση του δικτύου της BP, ενώ στην περιοχή της Κρήτης έχει ήδη ξεκινήσει να συμμορφώνεται με την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μη ανανεώνοντας συμβάσεις πρατηρίων που λήγουν. Ένας μεγάλος αριθμός πρατηρίων έχει ήδη αλλάξει σήμα, μετακινούμενο προς 4 εταιρείες, δηλαδή την Aegean, την Jetoil, την Elinoil και την Avin.


ΕΛΠΕ: «Άδύναμα» αποτελέσματα στο δ΄ τρίμηνο «βλέπει» η Marfin Analysis

18 Φεβρουαρίου, 2010

Από το Capital αναδημοσιεύουμε τις πρώτες εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα που θα ανακοινωθούν από την ΕΛΠΕ στις 25/2/2010:

«Αδύναμα» αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινώσει για το δ’ τρίμηνο ο όμιλος των ΕΛΠΕ, σύμφωνα με την Marfin Analysis.

Σε έκθεσή της με ημερομηνία 18 Φεβρουαρίου 2010, η χρηματιστηριακή εξηγεί πως το περιβάλλον αδύναμων περιθωρίων διύλισης, η υποχώρηση των περιθωρίων στον κλάδο πετροχημικών αλλά και η μικρότερη συμβολή στα μεγέθη από τον κλάδο φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, θα έχουν ενδεχομένως αρνητικό αντίκτυπο στα «καθαρά» αποτελέσματα της εισηγμένης.

Ειδικότερα, η Marfin Analysis, αναμένει μείωση 62% των «καθαρών» EBITDA των ΕΛΠΕ σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2008, τα οποία τοποθετεί στα 51 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένης της αποτίμησης των αποθεμάτων και των έκτακτων στοιχείων. Παράλληλα, κάνει λόγο για «καθαρά» καθαρά κέρδη της τάξης των 1 εκατ. ευρώ, οριακά αυξημένα σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Σε επίπεδο δημοσιευμένων αποτελεσμάτων, η Marfin Analysis «βλέπει» EBITDA και καθαρά κέρδη της τάξης των 56 εκατ. ευρώ και 5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, βελτιωμένα σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2008 χάρη στα μικρά κέρδη από αποθέματα που αντικατέστησαν σημαντικές περυσινές απώλειες.

Στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης που ακολουθεί την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η διοίκηση των ΕΛΠΕ θα εστιάσει στην πιθανές επιπτώσεις του αρνητικού οικονομικού περιβάλλοντος στην εγχώρια κατανάλωση καυσίμων, εκτιμά η χρηματιστηριακή.

Στην έκθεσή της η Marfin Analysis διατηρεί τιμή-στόχο 8,60 ευρώ για τη μετοχή των ΕΛΠΕ και σύσταση «hold».

Σημειώνεται ότι η εισηγμένη θα ανακοινώσει επίσημα τα αποτελέσματα δ’ τριμήνου 2009 την Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου, μετά το τέλος της συνεδρίασης του Χ.Α.


ΕΛΠΕ: Επεκτείνονται στη Σερβία

18 Φεβρουαρίου, 2010

Από το Κέρδος αναδημοσιεύουμε:

Επεκτείνεται στη Σερβία ο όμιλος ΕΛΠΕ. Η ελληνικών συμφερόντων, θυγατρική τής εταιρείας «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.», εταιρεία λιανικής πώλησης καυσίμων «EKO YU a.d. Beograd», άνοιξε πρόσφατα κοντά στην κωμόπολη Mackat (Δυτικό-Κεντρική Σερβία), το 47ο πρατήριό της καυσίμων.

Όπως αναφέρει ο σέρβικος Τύπος, η κατασκευή του πιο πάνω πρατήριου κόστισε 1,5 εκατ. ευρώ και θα απασχολεί 11 εργαζόμενους.

Σε έγγραφο της πρεσβείας μας που υπογράφει ο γενικός σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Α΄ κ. Στ. Λιάγγης υπενθυμίζεται ότι η «EKO YU a.d. Beograd» ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2002, έχει επενδύσει εδώ μέχρι σήμερα ποσό ανώτερο των 100 εκατ. ευρώ, διαθέτει 43 ιδιόκτητα και 4 ενοικιαζόμενα πρατήρια καυσίμων, απασχολεί περίπου 750 εργαζόμενους και κατέχει περίπου το 7,3% της σχετικής εγχώριας αγοράς.

Στη σερβική αγορά εμπορίας πετρελαίου δραστηριοποιούνται επίσης και οι πιο κάτω εταιρείες:

– Η ρωσικών συμφερόντων «Petroleum Industry of Serbia – NIS». Διαθέτει 476 πρατήρια καυσίμων, κατέχοντας περίπου το 32% της σχετικής εδώ αγοράς.

Διευκρινίζεται ότι βάσει υπογραφείσας συμφωνίας στις 25-1-08, το 51% του μετοχικού πακέτου της σερβικής κρατικής εταιρείας «NIS» αγοράστηκε από τη ρωσική «Gazprom Neft», έναντι ποσού ευρώ 400 εκατ., με υποχρέωση πραγματοποίησης από την εν λόγω ρωσική εταιρεία μέχρι το 2012, συναφών επενδύσεων αξίας ευρώ 550 εκατ.

– Η αυστριακών συμφερόντων «OMV Srbija DOO (Serbia)». Διαθέτει 59 πρατήρια καυσίμων, κατέχοντας περίπου το 15% της σχετικής εδώ αγοράς.

– Η ρωσικών συμφερόντων «Lukoil-Beopetrol». Διαθέτει 152 πρατήρια καυσίμων, κατέχοντας περίπου το 11% της σχετικής εδώ αγοράς.

Επισημαίνεται ότι, στις 26-9-03 η ρωσική εταιρεία πετρελαίου «Lukoil» αγόρασε από την Υπηρεσία Ιδιωτικοποιήσεων της Σερβίας το 79,5% των μετοχών της σερβικής κρατικής εταιρείας εμπορίας πετρελαίου «Beopetrol», έναντι ποσού 207 εκατ. ευρώ, αμέσως δε μετά τη συγκεκριμένη αγορά, η πωληθείσα εταιρεία μετονομάστηκε σε «Lukoil-Beopetrol».

Σήμερα το 96% της συγκεκριμένης εταιρείας ανήκει στην ανωτέρω «Lukoil». Σύμφωνα με δηλώσεις του γενικού διευθυντή της «Lukoil-Beopetrol», κ. Alexandre Panfilov, μέσα στα επόμενα τρία έως τέσσερα έτη, το διοικητικό συμβούλιο της εν λόγω εταιρείας προγραμματίζει τη διάθεση ποσού περίπου 130 εκατ. δολαρίων για τη διενέργεια επενδύσεων εκσυγχρονισμού και επέκτασης των εδώ εγκαταστάσεων τούτης.

– Η ουγγρικών συμφερόντων «MOL a.d.». Διαθέτει 33 πρατήρια καυσίμων, κατέχοντας περίπου το 4% της σχετικής σερβικής αγοράς.


«Πριν αλέκτωρ λαλήσει τρις», ήρθε η προσωπική δικαίωση.

9 Φεβρουαρίου, 2010

Από τον συνάδελφο Γ. Μπενέα λάβαμε την παρακάτω επιστολή που αναδημοσιεύουμε:
http://beneas13.blogspot.com/2010/02/blog-post_08.html

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
«Το ψέμα δεν ζει για να γεράσει»
Δεν πέρασαν τρεις μέρες από την οριακή έγκριση του απολογισμού και τα κανόνια έσκασαν.
Το συμπληρωματικό πρακτικό της συμφωνίας αποκάλυψε το μέγεθος της κοροϊδίας και της εξαπάτησης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
Στον Ασπρόπυργο, σήμερα 1/2/2010, μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Αμαλίας 54 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικών Υπηρεσιών Ομίλου κ. Πέτρο Καραλή και της αντιπροσωπευτικής στην συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Γ. Μίχα και το Γεν. Γραμματέα κ. Στ. Θεοφίλη, συμφωνούνται και συνομολογούνται τα ακόλουθα:………….
Ο Πίνακας ΙΙ (Κατηγορίες- Ειδικότητες- Κλιμάκια), ΓΥ2 Προσωπικό Φύλαξης (ΕΣΣΕ), τροποποιείται ως εξής:
ΓΥ2 Προσωπικό Φύλαξης: Κλιμάκια 9-21
Αρχιφύλακας – Βαθμίδα α- Κλιμάκια 9-11
Φύλακας- Βαθμίδα β- Κλιμάκια 12-21
Οι παραπάνω ρυθμίσεις ισχύουν από 1/2/2010

Τι ήταν αυτό που παρουσιάσατε ρε λαοπλάνοι Θεομπαίχτες;
Θα πω δυο λόγια για τις ρυθμίσεις που αφορούν το τμήμα μου και την λάσπη που δέχθηκα το διάστημα πριν από τις εκλογές από τον συνάδελφο της ΔΑΚΕ Μεϊντάνη και τον συνδικαλιστικό Μέντορά του Θεοφίλη που γύρναγαν στο διυλιστήριο των ΒΕΕ και με υποδείκνυαν ως τον υπεύθυνο όλων των δεινών του τμήματος φύλαξης.
Αυτές τις ρυθμίσεις εννοούσατε συνδικαλισταράδες μου προεκλογικά;
Αυτές τις ρυθμίσεις μας επιφυλάσσατε μετεκλογικά;
Έχουν καμιά σχέση με τις ρυθμίσεις, τα κλιμάκια, τις 15ετίες και τις 25ετίες των υπολοίπων συναδέλφων του διυλιστηρίου;
Είστε σε θέση να μου υποδείξετε έστω και έναν συνάδελφο του τμήματος που θα πάρει έστω και ένα κλιμάκιο με βάσει αυτή την ρύθμιση στην εξόφληση του τρέχοντος μηνός;
Ποιος συνάδελφος πρόκειται να φτάσει ποτέ στο καταληκτικό με βάση τις ηλικίες και τα χρόνια που απομένουν;
Σε ένα τμήμα που έχουν αποφασίσει να μην προσλαμβάνονται νέοι εργαζόμενοι και όσοι συνταξιοδοτούνται να αντικαθίστανται από εργολαβικούς τι νόημα έχει αυτή η ρύθμιση;
Ούτε καν στα πριν της ρύθμισης καταληκτικά του τμήματος, όπως εγώ είχα προτείνει, δεν μας οδηγήσατε με βάση την 15ετία, για να μην υπάρχουν οι λοξές ματιές μεταξύ των συναδέλφων όταν κάποιος παίρνει κλιμάκιο λόγω αξιολόγησης… και καλά…
Σε πόσα χρόνια θα πάω στο 11 συνάδελφε Μεϊντάνη από τη στιγμή που είμαι στο 17 και μου απομένουν λιγότερα από 10 χρόνια για συνταξιοδότηση;
Πότε θα πάει στο 11 το πράσινο φιλαράκι σου της Δυτικής που δεν του απομένουν ούτε 5 χρόνια και σιγοντάρισε τις απόψεις σου προεκλογικά για να εξυπηρετήσει σκοπιμότητες, ότι εγώ έβαλα ταφόπλακα στην εξέλιξη των συναδέλφων του τμήματος;
Όταν παλεύουν οι ελέφαντες στο βάλτο, την πληρώνουν τα βατράχια Μεϊντάνη και όταν συνεργάζεται η ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ-ΕΛΠΕ την πληρώνουν οι φύλακες Μεϊντάνη με εσένα μπροστάρη και τον Μέντορά σου Θεοφίλη συμπαραστάτη.
Πέρνα τώρα μια βόλτα από τους συναδέλφους να εισπράξεις την αμοιβή σου… κρατώντας ομπρέλα … και να είσαι σίγουρος πως δεν πρόκειται για ψιχάλες…
Συναδέλφισσες συνάδελφοι, οι μάσκες έπεσαν.
Κάθε συνάδελφος τη διαφορά θα την δει στην τσέπη του, γιατί από λόγια, παραπληροφόρηση και συκοφαντίες χορτάσαμε ! ! !
Ήρθε η ώρα να βγάλουμε τα γαλαζοπράσινα γυαλιά από τα μάτια μας.
Οι εκλογές έρχονται και στο πρωτοφανές και ύποπτο συνονθύλευμα της ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ που στηρίχτηκε στην ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ αυτό που πρέπει είναι ο ΑΝΕΝΔΟΤΟΣ ΑΓΩΝΑΣ !

ΥΓ: 1
Συνάδελφοι,
Όταν είσαι 20 χρόνια στην εταιρεία, σου έχουν αναγνωρίσει 6 χρόνια εκτός εταιρείας στην ίδια ειδικότητα, τα άλλα πήγαν στράφι και είσαι στο 17, σημαίνει ότι δε χρωστάς σε κανέναν και τα λες όπως εσύ θες και όχι όπως οι άλλοι σου επιβάλλουν να τα λες.
Από τη στιγμή που έχεις καταφέρει και κάποια πράγματα εκτός εταιρείας, τους κάνεις και πλακίτσα…

ΥΓ:2
Καταλαβαίνω πως η ΔΑΚΕ ΕΛΠΕ δεν μπορεί να ξεπεράσει το ότι έπαψα προ πολλού να την στηρίζω.
Τι να κάνουμε όμως;
Από τη στιγμή που δε στήριξα ούτε τη ΝΔ στις προηγούμενες εκλογές, για τους ίδιους ακριβώς λόγους, είναι δυνατόν να στηρίζω τη ΔΑΚΕ ΕΛΠΕ (Θεοφίλης) με τη διαχρονικά παραπαίουσα ηγεσία της;

ΥΓ:3
Και κάτι ακόμα για να μη ξεχνά η Ελευσίνα.
Ενώ η επένδυση των ΒΕΕ πλέον προχωρά κανονικά, οι εργαζόμενοι στην Ελευσίνα ακόμα περιμένουν να δουν μια ανακοίνωση στήριξης των έργων από τη ΔΑΚΕ ΕΛΠΕ.
Μια ανακοίνωση χρήσιμη επικοινωνιακά, που πεισματικά και εκβιαστικά, λόγω της διένεξης της ηγεσίας της (Θεοφίλης) με τη Διοίκηση Χριστοδούλου, ποτέ δεν ήρθε όσο και αν τους προκαλέσαμε να το κάνουν.
Τώρα και να το κάνετε δεν έχει αξία !


ΕΚΟ: Nέα διοίκηση

9 Φεβρουαρίου, 2010

Από το Euro2day αναδημοσιεύουμε την παρακάτω είδηση:

Η ΕΚΟ ΑΒΕΕ, με ανακοίνωσή της γνωστοποιεί τα μέλη του Δ.Σ. που θα αναλάβουν τη διοίκηση της εταιρίας, επιβεβαιώνοντας σημερινό δημοσίευμα του euro2day.gr.

To νέο Δ.Σ.:

Αναστάσιος Γιαννίτσης / Πρόεδρος
Ιωάννης Κωστόπουλος / Αντιπρόεδρος
Ιωάννης Ψυχογυιός / Διευθύνων Σύμβουλος
Κωνσταντίνος Λαμνάτος / Μέλος
Άγγελος Κόκοτος / Μέλος
Σωτήριος Χριστογιάννης / Μέλος
Βάϊος Καραγιάννης / Μέλος
Γιώργος Σκουλάς / Μέλος
Αναστασία Καλκαβούρα / Μέλος
Θεόδωρος-Αχιλλέας Βάρδας / Μέλος
Ανδρέας Σιάμισιης / Μέλος
Περουτσέας Παναγιώτης / Μέλος / Εκπρόσωπος Εργαζομένων
Ηλίας Ρέκκας / Μέλος / Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Νωρίτερα, το euro2day.gr είχε μεταδώσει τα εξής:

Νέα διοίκηση απέκτησε η ΕΚΟ ΑΒΕΕ. Πρόεδρος αναλαμβάνει ο κ. Τάσος Γιαννίτσης, με διευθύνοντα σύμβουλο τον κ. Ι. Ψυχογυιό και αντιπρόεδρο τον κ. Γ. Κωστόπουλο.

Ο κ. Ψυχογυιός υπήρξε επι Καβουλάκου Διευθύνων Σύμβουλος στην ΟΚΤΑ και παράλληλα αντιπρόεδρος στο Διεθνές Συμβούλιο Επενδυτών, που δραστηριοποιείται στη γειτονική χώρα και επέστρεψε στον όμιλο των ΕΛΠΕ πριν από ενάμιση περίπου χρόνο αναλαμβάνοντας την ευθύνη του έργου βελτιστοποίησης των διυλιστηρίων του Ομίλου.

Ο κ. Γιαννίτσης, εκτός από τη θέση του προέδρου στην ΕΛΠΕ και στη θυγατρική Ελληνικά Καύσιμα, πρώην BP Hellas, αναλαμβάνει και καθήκοντα προέδρου στην ΕΚΟ, δίνοντας έτσι εμμέσως το στίγμα ότι το ελληνικό δημόσιο επιθυμεί να ελέγχει τη λειτουργία όχι μόνο της μητρικής αλλά και των θυγατρικών εταιριών.

Η αλλαγή στη διοίκηση της ΕΚΟ συνδυάστηκε, όπως είχε μεταδώσει το euro2day την προηγούμενη εβδομάδα, με τη μετεγκατάσταση του ομίλου στα νέα του γραφεία, στο Μαρούσι.